Ökad fosfor­återvinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en enstegs förbränningsprocess som avskiljer tungmetaller från avloppsslam, för att få en tungmetallfri fosforgödsel som kan spridas på åkrar. Övriga farliga ämnen i slam till exempel mediciner, resistenta bakterier, mikroplaster och dioxiner försvinner också från askan vid förbränningen. Ett cirkulärt flöde av fosfor är speciellt viktigt att utveckla, eftersom över 90% av den fosforgödsel som används för matproduktion i världen kommer från fosforgruvor och enligt många experter räcker dessa gruvreserver endast 50 till 100 år. Dessutom innehåller fosfor från gruvor tungmetaller. Projektet är nytänkande i och med en enstegs förbränningsprocess där det är möjligt att producera en fosforrik bottenaska, fri från tungmetaller.

Slam Återvinning

Projektledare
Anita Pettersson
Organisation
Högskolan i Borås
Projekttid
2017-06-15 till 2019-11-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Ökad fosfor­återvinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här