Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning av fosfor

Projektet är ett förprojekt som syftar till att i labbskala ta fram metoder för att förenkla slamhanteringen för reningsverk genom hydrotermisk karbonisering (HTC) som kan minska redningsverkens kostnader. Studien ska även behandla potentialen för att återvinna fosfor genom att laka HTC-kolet, samt behandla ekonomisk potential samt miljönytta av lösningen i förhållande till befintliga lösningar på ett mindre reningsverk.

Slam Återvinning

Projektledare
Malte Carl Joachim Lilliestråle
Organisation
Biokol Sverige AB
Projekttid
2016-08-29 till 2017-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning av fosfor

Slutrapport

Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning

Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning

Förprojekt som syftar till att i labbskala ta fram metoder för att förenkla slamhanteringen för reningsverk genom hydrotermisk karbonisering (HTC) som kan minska redningsverkens kostnader.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Malte Carl Joachim Lilliestråle

Projektledare, Biokol Sverige

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här