Säkrare cirkulation av näringsrika avloppsslam

För att sätta realisera cirkulär ekonomi i praktiken måste vi visa att cirkulära materialflöden faktiskt är möjliga utifrån tekniska, logistiska, ekonomiska, samhälleliga och viktigast, miljömässiga aspekter. Dvs, vi måste försäkra oss om att användning av avfallsmaterial är miljövänligt. I denna genomförbarhetsstudie fokuserar vi på en viktig källa till väsentliga näringsämnen till jordbruket - avloppsslam. Mer specifikt tittar vi på möjligheterna att utforma en kostnadseffektiv avloppsbehandingsprocess som kan avlägsna och helt förstöra en grupp av långlivade organiska föroreningar, per- och polyfluoralkylämnen (PFAS). För att göra det kommer vi att studera källor till PFAS som kommer till ett kommunalt avloppsledningsnät, samt utföra SWOT-analys av genomförandet av skräddarsydda PFAS-behandlingsystem beroende på källor och typer av PFAS i kommunalt avloppsvatten.

Slam

Projektledare
Jurate Kumpiene
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2023-01-02 till 2024-06-28
Status
Pågående
Bild för artikel Säkrare cirkulation av näringsrika avloppsslam

Kontakt

Jurate Kumpiene

projektledare, Luleå tekniska universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här