Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera den mest hållbara systemlösningen, som också är tekniskt och ekonomiskt gångbar, för återföring av fosfor från avloppsslam. Projektet är relevant gentemot utlysningens inriktning på förbättrad materialåtervinning. Ökad återvinning och återföring av fosfor kan minska mängden importerad mineralgödsel vilket i sin tur minskar beroendet av den ändliga resursen råfosfat.

Slam

Projektledare
Hans Bertil Wittgren
Organisation
Va Syd
Projekttid
2016-09-09 till 2017-02-08
Status
Avslutat
Bild för artikel Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Slutrapport

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera den mest hållbara systemlösningen, som också är tekniskt och ekonomiskt gångbar, för återföring av fosfor från avloppsslam.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Hans Bertil Wittgren

Projektledare, VA SYD

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här