Inkluderande System för Cirkulär Elektronik

Producentansvarsorganisationer (PRO:er) får medel enligt utökat producentansvar för att säkerställa miljövänlig avfallshantering. Men produkter som levereras över gränserna som begagnade produkter via onlineförsäljning och traditionell export tappar medlen som ska säkra återvinningen.ISCE är en digital lösning som löser detta genom att övervaka flödet av varor över gränserna och överför de medel som är associerade med produkten till destinationen. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra med nyhetsvärde och innovationshöjd inom producentansvarsområdet för elektronik.

Elektronik

Projektledare
Jakob Lennartsson
Organisation
Towards Zero Waste AB
Projekttid
2021-09-01 till 2022-05-01
Status
Avslutat
Bild för artikel Inkluderande System för Cirkulär Elektronik

Mer om projektet

Kontakt

Jakob Lennartsson

Projektledare, Towards Zero Waste

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här