Återanvändning först – resurseffektiv elektronik

Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för ökade insamlingsgrader och ökad återanvändning av elektriska och elektroniska produkter och deras komponenter. Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa och ökad återanvändning skulle kunna minska avfallet, resursanvändningen och miljöpåverkan. I projektet ska åtgärder och lösningar för att förbättra och komplettera dagens system identifieras, testas och utvärderas. Projektet involverar olika aktörer som återvinningscentraler, återbrukare, butiker, producenter och konsumenter.

Elektronik

Projektledare
Hanna Ljungkvist
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2016-09-02 till 2018-09-01
Status
Avslutat
Bild för artikel Återanvändning först – resurseffektiv elektronik

Slutrapport

Kontakt

Hanna Ljungkvist

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här