ReAppli – En digital tjänst för ökad återanvändning av begagnade vitvaror och återkoppling av data

Projektet syftar till att utveckla och validera en digital tjänst för ökad återanvändning av begagnade vitvaror, ReAppli i större pilotskala. Business-to-business (B2B)-plattformen ska utvecklas för att inkludera en app för mobila operativsystem som möjliggör dataanalys om produktens livscykel, återanvändning, möjligheter att reparera med mera. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om att demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialutnyttjande. Detta sker genom att projektet bidrar till en minskning av mängden primära råvaror och minskad energianvändning genom att vitvaror repareras och återanvänds istället för att kasseras och återvinnas.

Elektronik Återbruk

Projektledare
Mats Torring
Organisation
Stena Recycling International AB
Projekttid
2020-01-02 till 2021-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel ReAppli – En digital tjänst för ökad återanvändning av begagnade vitvaror och återkoppling av data

Kontakt

Mats Torring

Projektledare, Stena Recycling

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här