REDUCE: Delade kök för ökad resursanvändning och minskad energiförbrukning

Projektet ska utveckla och utvärdera en innovativ lösning kring delning av resurs- och energiintensiva lokaler, i det här fallet restaurangkök. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning eftersom fokus är resurseffektivitet genom delning av resurser och har en tydlig inriktning mot cirkulära affärsmodeller.

Energi

Projektledare
Philip Axelsson
Organisation
Nordish and Friends AB
Projekttid
2021-09-01 till 2023-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel REDUCE: Delade kök för ökad resursanvändning och minskad energiförbrukning

Mer om projektet

Presentation på RE:Sourcedagen

Kontakt

Philip Axelsson

Projektledare, Nordish and Friends

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här