Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik

Förprojektet syftar till att ta fram en metod för ökad resurseffektivitet vid industriell materialåtervinning av uttjänt elektronik (WEEE). Finpartikulärt material och damm, så kallad fines, genereras vid krossning av WEEE. Materialet läggs idag på deponi och metoder som underlättar återvinning saknas. Projektet fokuserar på upparbetning av materialet genom agglomerering till större agglomerat som kan återvinnas som en sekundär råvara i processer för metall- och/eller energiutvinning. Det finns även potential till ökad återvinning av kritiska råmaterial då forskning visar att dessa ofta går förlorade i de finpartikulära fraktionerna. Potentialen att bidra till att minska deponimängden och öka energi- och materialåtervinningen av uttjänt elektronik bedöms vid ett lyckat utfall vara hög.

Elektronik Återvinning

Projektledare
Ulf Sjöström
Organisation
Swerea MEFOS AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Agglomerering av fines från uttjänt elektronik

Agglomerering av fines från uttjänt elektronik

Finpartikulärt material och damm, så kallad fines, genereras vid krossning av WEEE. Projektet fokuserar på upparbetning av materialet genom agglomerering till större agglomerat som kan återvinnas.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Ulf Sjöström

Projektledare, Swerea MEFOS

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här