Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram en digitaliserad återanvändnings- och återvinningsprocess som utnyttjar robotteknik för förbättrad återvinning av kretskort och neodyniummagneter från hårddiskar. Projektet kommer att ta fram en robotcell med flexibla intelligenta fixturer. På lång sikt kan projektet bidra till ökad och mer resurseffektiv återanvändning och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Elektronik Återvinning

Projektledare
Björn Johansson
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)

Slutrapport

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande inWEEE

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande inWEEE

Förundersökning för att ta fram en digitaliserad återanvändnings- och återvinningsprocess som utnyttjar robotteknik för förbättrad återvinning av kretskort och neodyniummagneter från hårddiskar.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Björn Johansson

Projektledare, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här