Cyanidfri återvinning av guld ur elektronikavfall, gruvavfall och andra restprodukter

Projektet syftar till att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utvinning av guld ur kasserade material som elektronik- och gruvavfall genom att utveckla en validerad och uppskalningsbar metod för att utvinna guld ur tiosulfatvätskor samt en processdesign för användning i demonstrationsskala. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhället, då den föreslagna metoden förväntas bidra till en mer effektiv återcirkulering av guld från kasserat restmaterial till marknaden.

Elektronik Återvinning

Projektledare
Karin Löfstrand
Organisation
Chromafora AB
Projekttid
2020-02-03 till 2022-01-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Cyanidfri återvinning av guld ur elektronikavfall, gruvavfall och andra restprodukter

Kontakt

Karin Löfstrand

Projektledare, Chromafora

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här