Förstudie om mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå

Projektet ska utveckla och testa en metod för att ta fram kvantitativa underlag och handlingsplaner som kan stödja regioners och kommuners arbete för att bli mer resurseffektiva. Arbetet fokuseras på stora resursflöden och flöden med stor potential för förändring. Test av metoden ska ske i det geografiska området Västra Götalandsregionen.

Projektledare
Pernilla Holgersson
Organisation
Anthesis
Projekttid
2023-05-17 till 2023-11-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Förstudie om mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå

Slutrapport

Vägledning för regioner och kommuner

Vägledning för regioner och kommuner

Projektet har utvecklat en metod för kvantifiering och kartläggning av resursanvändning.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Kontakt

Krister Mars

Anthesis

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här