Ett cirkularitetsmått för produkter som stödjer resursproduktivitet

Projektet syftar till att vidareutveckla, validera och säkerställa användbarheten av en befintlig indikator för att mäta cirkularitet på produktnivå. Måttet ska kunna användas av företag för att maximera ekonomiska vinster och kostnadsbesparingar. Mått på produktcirkularitet berör många olika branscher och kan stimulera en ökning av cirkulära affärer i näringslivet.

Projektledare
Marcus Linder
Organisation
Rise Viktoria AB
Projekttid
2016-09-26 till 2017-01-31
Status
Avslutat

Kontakt

Marcus Linder

Projektledare, RISE Viktoria

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här