Cirkulär upphandling i praktiken

Syftet med detta projekt är tudelat. Den ena delen handlar om att ta tillvara lärdomar och resultat från projekt om cirkulär upphandling i Flandern och Nederländerna och utvärdera hur de kan komma till användning i Sverige. Den andra delen av syftet gäller att stötta cirkulära upphandlingsprojekt i Sverige och dokumentera erfarenheter från praktiken. I projektet har 15 upphandlande organisationer deltagit med varsitt case där cirkulär upphandling prövas. De har haft olika ingångar till projektet, där vissa har haft ett avfall som genom upphandling ska hanteras mer cirkulärt och vissa vill upphandla cirkulära produkter/tjänster.

Upphandling

Projektledare
Karin Lindeberg
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2020-02-01 till 2020-10-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Cirkulär upphandling i praktiken

Bilagor

Kontakt

Karin Lindeberg

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här