Upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Projektet ingår som ett delprojekt inom ramen för det strategiska projektet Policyanalys med syfte att ta fram kunskap och erfarenheter för utveckling av policyer för prioriterade frågeställningar. Uppdraget är ett av fem delprojekt med det övergripande målet att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövats.

Policy Upphandling

Projektledare
Sven-Olof Ryding
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2019-03-01 till 2020-01-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Kontakt

Sven-Olof Ryding

Projektledare, IVL

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här