Upphandlingsmodell för cirkulära material- och produktflöden

Projektets övergripande syfte är att utarbeta en generell modell till ett strukturerat arbete för upphandling av cirkulära produkter i samarbete med offentliga och privata aktörer. Branschspecifika frågeställningar identifieras som behöver hanteras separat för olika produktgrupper. Energimyndigheten bedömer att projektets potential för att bidra till en mer effektiv och hållbar materialanvändning i samhälle och näringsliv är betydande.

Upphandling

Projektledare
Sven-Olof Ryding
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2020-02-12 till 2022-06-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Upphandlingsmodell för cirkulära material- och produktflöden

Kontakt

Sven-Olof Ryding

Projektledare, IVL

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här