Offentlig upphandling i designfas som verktyg

Projektet syftar till att stärka offentliga organisationers beställarkompetens och arbetssätt i att kravställa mer resurseffektivt i den offentliga upphandlingen. Projektet ska utveckla arbetssätt och metoder för upphandling av varor i designfas i samarbete med företag som levererar varan eller tjänsten i syfte att göra produkten mer hållbar, reparerbar och återvinningsbar. Projektet adresserar utlysningens syfte att minimera avfall genom att undersöka möjligheterna att ställa krav på ökad livslängd i upphandlingsfasen.

Upphandling

Projektledare
Ylva Ek
Organisation
Energikontoret Östra Götaland AB
Projekttid
2018-06-15 till 2018-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Offentlig upphandling i designfas som verktyg

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här