3 april 2020

Nu ska cirkulär upphandling testas och utvärderas

I ett nystartat projekt ska 15 organisationer genomföra varsin cirkulär upphandling med stöd av RE:Source. Metoder som använts i Nederländerna och Belgien ska testas för att se om de fungerar även här. Den 1 april hade gruppen sitt första möte, som hölls på distans, med anledning av risken för spridning av coronaviruset.

Femton organisationer, de flesta kommuner eller kommunalförbund, men också ett par företag, regioner och statliga myndigheter deltar i projektet med ett brett spektrum av praktiska case:

  • Rester från fällningskemikalier i vattenrening
  • Entreprenad (el, ventilation, brandskydd)
  • Gips
  • Avfallshantering plast
  • Skyltar
  • Möbler/inredning
  • IT
  • Förpackningsmaterial för matdistribution

I projektet tar deltagarna del av metoder och erfarenheter från Circular Procurement-projekt genomförda av Circular Flanders (Flandern, Belgien) och Rijkswaterstaat (Nederländerna).

Melody Van den Acker från Vlaanderen Circulair, OVAM, berättade på startmötet om deras erfarenheter av att jobba med kartläggning av mål och strategier.

 

Maria Losman, Ecoplan in Medio.

Deltagarna hade fått i uppgift att pricka in de mål och strategier som de själva tycker är mest relevanta för deras case. Prickarna blev många hos vissa.

– Det är lätt att bli entusiastisk och sätta upp många mål och strategier, men om man är i början av att jobba med cirkulär upphandling är det nog bättre att välja några få och utvidga efter hand, var Melody Van der Ackers råd.

 

Hinder i regelverk

Projektet Cirkulär Upphandling i praktiken drivs av IVL och Ecoplan In Medio tillsammans.

– Flera av deltagarna är igång och några ligger i startgroparna. Det är roligt att följa och coacha deltagarna att utveckla det cirkulära perspektivet på

Sven-Olof Ryding.
Sven-Olof Ryding, IVL.

upphandling i allt från behovs- och marknadsanalys, kravställande, uppföljning och avtalsanvändande, säger Maria Losman på Ecoplan In Medio.

– Vi ser fram emot att fånga upp vilka hinder det kan finnas i regelverk av olika slag, och förmedla det till myndigheter och lagstiftare, säger Sven-Olof Ryding och Karin Lindeberg på IVL, som kommer utvärdera hur de flamländska metoderna fungerar i Sverige.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här