Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv i cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att studera och identifiera förutsättningar och olika möjliga sätt att ur ett myndighetsperspektiv gå från avfallsperspektiv mot ett helhets- och materialperspektiv. Detta baseras på en samsyn hos samhälle, företag och forskare, att ett helhets- och materialperspektiv kan skapa större möjligheter att bygga fungerande cirkulära system som bidrar till hållbarhet (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) än vad det fokus på avfall och återvinning som hittills dominerat arbetet med cirkulär ekonomi kan göra. Projektet ingår som ett delprojekt inom ramen för det strategiska projektet Policyanalys med syfte att ta fram kunskap och erfarenheter för utveckling av policyer för prioriterade frågeställningar.

Policy

Projektledare
Anna Karin Jönbrink
Organisation
AFRY
Projekttid
2020-06-01 till 2020-10-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv i cirkulär ekonomi

Kontakt

Anna-Karin Jönbrink

Head of Sustainability Consulting Sweden, AFRY

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här