Internationell transformation mot cirkulär ekonomi

Projektet som genomförts av AFRY på uppdrag av RE:Source har syftat till att identifiera och sammanställa de hinder som idag finns på den internationella arenan samt redovisa drivkrafterna för att ställa om till cirkulär ekonomi sett i ett globalt perspektiv. Analys av import- och export, samt en enkätstudie, låg till grund dels för vilka länder och dels för att värdekedjorna för produktgrupperna möbler, kläder, elektronik och fordon studerades närmre. Studierna av värdekedjorna skedde genom att studera litteratur och annan tillgänglig information och genom att genomföra ett stort antal intervjuer med nyckelpersoner i de olika värdekedjorna samt med ett antal experter inom cirkulär ekonomi i olika länder. Även materialflöden för stål och papper studerades men i mindre omfattning.

Policy

Projektledare
Anna-Karin Jönbrink
Organisation
AFRY
Projekttid
2021-01-31 till 2021-10-21
Status
Avslutat
Bild för artikel Internationell transformation mot cirkulär ekonomi

Mer om projektet

Nyhetsartikel i IT-hållbarhet

Vägen till en hållbar global cirkulär ekonomi

Kontakt

Anna-Karin Jönbrink

Head of Sustainability Consulting Sweden, AFRY

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här