Policy för cirkulär ekonomi – systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden

Projektet syftar till att analysera och utvärdera möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. I projektet beskrivs dagens flöden av avfall, material och produkter samt relevant lagstiftning. I tre olika scenarier presenteras effekten av olika åtgärdsförslag. Projektet gynnar området resurs- och avfallshantering i sin helhet och är ett strategiskt viktigt projekt för många olika aktörer inom området.

Policy

Projektledare
Åsa Moberg
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2016-09-05 till 2017-01-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Policy för cirkulär ekonomi – systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden

Bilagor

Kontakt

Åsa Moberg

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här