Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för RE:Source att styra utlysningar, enskilda projekt och andra aktiviteter till områden där policyutveckling är prioriterat för att RE:Sources mål ska nås. Arbetet sker bland annat genom intervjuer med berörda aktörer och en genomgång av strategiska dokument som EU:s strategi för cirkulär ekonomi, miljömålsuppföljningen med mera.

Policy

Projektledare
Gunnar Fredriksson
Organisation
Gunnar Fredriksson Miljöutredningar
Projekttid
2017-10-01 till 2018-04-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här