Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs och avfallshantering

Projektets huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om och analysera effekten av policyinsatser. Detta görs genom genomlysning och analys av 4–6 verkliga policyinsatser inom resurs- och avfallshantering inom EU de senaste 20–25 åren. Förändringstakten för regelverk, policyer och styrmedel inom resurs- och avfallshantering inom EU har under många år varit hög, samtidigt som utvärdering och erfarenhetsåterföring inte har prioriterats. I dagsläget saknas det därför kunskap inom området.

Policy

Projektledare
Håkan Rosqvist
Organisation
Tyréns AB
Projekttid
2017-10-02 till 2018-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs och avfallshantering

Kontakt

Håkan Rosqvist

Projektledare, Tyréns

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här