Benchmarking och internationellt samarbete

Projektet syftar till att följa upp och tydliggöra hur Sveriges verksamhet och prestanda på området utvecklas över tid och i förhållande till andra länder samt bakomliggande orsaker till detta. Goda exempel i framgångsrika länder ska identifieras och i samarbete med dessa länder utveckla gemensamma aktiviteter och överföra best practice-lösningar mellan ländernas aktörer. Projektet ska också stimulera och stödja svenska organisationer att delta i projektansökningar till aktuella och relevanta EU-program (H2020). Projektet är uppdelat i flera delprojekt: Delprojekt 1: Benchmarking och internationell samverkan Delprojekt 2: Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Sources innovationsområde - uppföljning 2018 Delprojekt 3: Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt (Green Deals) Delprojekt 4: Stimulans och stöd för ansökningar internationella samverkansprojekt Delprojekt 5: Industrial Transformation 2050 Delprojekt 6: Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem Delprojekt 7: Cirkulär upphandling i praktiken. Syftet med detta delprojekt är tudelat. Den ena delen handlar om att ta tillvara lärdomar och resultat från projekt om cirkulär upphandling i Flandern och Nederländerna och utvärdera hur de kan komma till användning i Sverige. Den andra delen av syftet gäller att stötta cirkulära upphandlingsprojekt i Sverige och dokumentera erfarenheter från praktiken. I projektet har 15 upphandlande organisationer deltagit med varsitt case där cirkulär upphandling prövas. De har haft olika ingångar till projektet, där vissa har haft ett avfall som genom upphandling ska hanteras mer cirkulärt och vissa vill upphandla cirkulära produkter/tjänster.

Upphandling

Projektledare
Johan Felix
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2018-03-15 till 2020-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Benchmarking och internationellt samarbete

Bilagor

Slutrapport:
Delprojekt 2: Nulägesanalys 2018

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 2: Nulägesanalys 2018

Slutrapport:
Delprojekt 7: Cirkulär upphandling i praktiken

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Bilaga A. De 8 stegen i detalj

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Cirkulär upphandling av ventilationsstyrning Sydvatten

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: PM Inspiration till upphandlingskrav som stöttar cirkularitet i elektronik

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Flergångsservis med tättslutande lock, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Engångsförpackningar av förnybart material, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Återbrukade möbler Region Skåne

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: VGR Efterlysning cirkulär plast

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Producentansvaret för förpackningar i cirkulär upphandling

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Sysav gipsupphandling

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: VafabMiljö kravspecifikation matavfallspåsar och säckar

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Circular ambition map Svenska

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Skyltar och navigering med cirkulärt förhållningssätt Malmö stad

Slutrapport:
Delprojekt 4: Stimulans och stöd för ansökningar internationella samverkansprojekt

Slutrapport:
Delprojekt 3: Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt

Slutrapport:
Delprojekt 5: Industrial Transformation 2050

Summary:
Delprojekt 5: Industrial Transformation 2050

Slutrapport:
Delprojekt 6: Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem (rapport på engelska)

Slutrapport:
Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem

Kontakt

Johan Felix

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här