Benchmarking och internationellt samarbete

Procurement

Project manager
Johan Felix
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Project time
2018-03-15 to 2020-12-31
Status
Finalized
Bild för artikel Benchmarking och internationellt samarbete

Attachments

Slutrapport:
Delprojekt 2: Nulägesanalys 2018

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 2: Nulägesanalys 2018

Slutrapport:
Delprojekt 7: Cirkulär upphandling i praktiken

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Bilaga A. De 8 stegen i detalj

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Cirkulär upphandling av ventilationsstyrning Sydvatten

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: PM Inspiration till upphandlingskrav som stöttar cirkularitet i elektronik

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Flergångsservis med tättslutande lock, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Engångsförpackningar av förnybart material, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Återbrukade möbler Region Skåne

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: VGR Efterlysning cirkulär plast

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Producentansvaret för förpackningar i cirkulär upphandling

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Sysav gipsupphandling

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: VafabMiljö kravspecifikation matavfallspåsar och säckar

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: Circular ambition map Svenska

Bilaga till slutrapport:
Delprojekt 7: RFI Skyltar och navigering med cirkulärt förhållningssätt Malmö stad

Slutrapport:
Delprojekt 4: Stimulans och stöd för ansökningar internationella samverkansprojekt

Slutrapport:
Delprojekt 3: Internationell samverkan i gemensamma utvecklingsprojekt

Slutrapport:
Delprojekt 5: Industrial Transformation 2050

Summary:
Delprojekt 5: Industrial Transformation 2050

Slutrapport:
Delprojekt 6: Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem (rapport på engelska)

Slutrapport:
Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem

Contact

Johan Felix

project manager, Chalmers Industriteknik