1 oktober 2018

Guidar svenska företag till internationella affärer

Det kan vara svårt för mindre företag att nå ut internationellt med sina produkter och tjänster. Därför har RE:Source-projektet Operativ nationell exportfunktion undersökt behovet av en plattform som kan stötta företag vid affärer utomlands.

– Varje år får företag, organisationer och myndigheter in en mängd förfrågningar från den internationella marknaden om att hjälpa till att skapa en hållbar avfallshantering. Små företag har sällan uthålligheten eller möjligheten att lägga ner de resurser som krävs att utveckla dessa kontakter, utan att veta att det blir affär, säger Jessica Magnusson, projektledare och tidigare vd för Boras Waste Refinery.

Jessica Magnusson fixad

Bidrar till lösning

Hon berättar att det bland projektets 40 partners finns en enighet om att en nationell plattform skulle kunna hjälpa till att lösa denna problematik. En plattform skulle bidra till att företagen kommer närmare affären och på så sätt minska risken för dem.

Genom att hjälpa till med det initiala arbetet, öka samverkan med andra aktörer samt utveckla affärs- och finansieringsmöjligheter, skulle den svenska exporten inom avfalls- och återvinningsområdet öka, enligt Jessica Magnusson.

Tre projekt

Projektet har nu fått ytterligare finansiering under hösten för att ta fram en verksamhetsplan för en exportplattform.

– Vi fortsätter också förankringsarbetet av plattformen för att bygga den bas vi behöver i nästa steg. Där vi vill identifiera tre projekt som leder till affärer för svenska företag, dra lärdomar av dessa och bygga plattformen. Vår bedömning är att plattformen behöver offentlig finansiering under en treårs-period för att etableras.

I ett tilläggsprojekt har det också tagits fram en kriterielista som företag kan använda när man vill etablera sig internationellt. Den bygger på en rad frågor som företag bör ställa sig innan man går från ord till handling.

Läs mer om projektet här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här