Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

Projektet syftar till att testa, förfina och validera en prototyp för ett cirkularitetsmätetal på produktnivå som tagits fram i tidigare etapp av projektet. Mätetalet utgör ett standardiserat sätt att jämföra cirkularitetsgraden för tillverkade produkter. Projektresultaten har potential att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrier, såväl inom Sverige som internationellt.

Projektledare
Marcus Linder
Organisation
Rise Viktoria AB
Projekttid
2017-08-18 till 2018-06-30
Status
Avslutat

Mer om projektet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här