Deponi­återvinning, pilotförsök urgrävning av biocellreaktor, NSR, Helsingborg

Projektet är ett förprojekt som syftar till att testa urgrävning och materialåtervinning från en deponi. I projektet grävs ca 1000 kubikmeter deponerat avfall ut från en så kallad deponicell vid Filbornas avfallsanläggning utanför Helsingborg. Avfallet torkas, sorteras och analyseras. Tidigare studier i området har främst varit av teoretisk natur. Förprojektet skapar ett empiriskt underlag för beslut om fortsatt satsning av utveckling av teknik för miljöanpassad deponiåtervinning.

Återvinning

Projektledare
Eric Rönnols
Organisation
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid
2016-09-02 till 2017-05-15
Status
Avslutat

Slutrapport

Deponiåtervinning pilotförsök

Deponiåtervinning pilotförsök

Testning av urgrävning och materialåtervinning från en deponi. I projektet grävs ca 1000 kubikmeter deponerat avfall ut från en deponicell vid Filbornas avfallsanläggning utanför Helsingborg.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Eric Rönnols

Projektledare, Nordvästra Skånes Renhållning

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här