Deponi­återvinning – skapa resurser genom att lösa ett miljöproblem, NSR, Helsingborg

Projektet syftar till att ta fram underlag för att bättre kunna prissätta deponiåtervinning, göra en samhällsekonomisk bedömning av värdet att eliminera deponier som alternativ till traditionell inkapsling. Projektet ska även ta fram underlag/metod/analys för att i ett livscykelperspektiv kunna bedöma klimat- och miljönyttan med åtgärden, jämfört med ett noll-alternativ (ingen åtgärd). Deponiåtervinningens möjlighet att fungera som en kolsänka kommer även att belysas. Det innebär beräkningar av att undvikna metan- och koldioxidutsläpp om deponin försvinner i kombination med att fossilt material kan avskiljas, lagras och på sikt materialåtervinnas som alternativ till att förbrännas.

Återvinning

Projektledare
Eric Rönnols
Organisation
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid
2018-06-15 till 2021-01-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här