Vägar till ökad material­återvinning av textilier inom ideell second-hand

Insamlingen av textilier för återbruk sker i dagsläget i stor utsträckning inom de ideella second-hand-organisationerna (ISH). De ideella aktörerna sorterar materialet och prioriterar återanvändning i Sverige via försäljning i egna butiker. Det ger det största värdet för organisationen samtidigt som man arbetar enligt avfallstrappan. Det är i utmaningen med de textilier som inte kan återbrukas inom Second Hand som detta projekt tar sitt avstamp. Mängden textilier som går till förbränning är för högt och mycket av materialet bör kunna återvinnas på materialnivå i Sverige istället för att skickas till förbränning eller materialåtervinning utomlands. Projektet ställer frågorna: hur kan ISH-organisationerna samordna sortering av insamlade textilier för att säkerställa högsta nivå av återanvändning och därefter materialåtervinning med högsta möjliga miljöeffekt, samt hur ska en samordnad sorteringsanläggning byggas upp för att hantera separata flöden från flera second-hand-organisationer?

Textil Återvinning

Projektledare
Linnea Lindkvist
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2022-08-15 till 2023-09-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Vägar till ökad material­återvinning av textilier inom ideell second-hand

Kontakt

Linnea Lindkvist

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här