Utveckling och implementering av resurs- och klimatsnåla måleritjänster – Framtidens Måleri

Projektet kommer att utveckla, implementera en måleri- och ytbehandlingstjänst som är resurs- och klimatsnål jämfört med traditionella måleritjänster. Genom projektet ska omställningen från resursintensivt till resurseffektivt måleriutförande accelereras och skala upp till hela branschen. Arbetet kommer att utföras tillsammans med viktiga aktörer i hela värdekedjan. Renoveringsbehov och nybyggnation av fastigheter ökar för varje år. Antal ytskikt som ska behandlas ökar oberoende om en fastighet renoveras, återbrukas eller nyproduceras. Måleribranschen står uppskattningsvis för ca 15 000 ton CO2 årligen. En uppskalning och utrullning av Framtidens Måleri har stora möjligheter att signifikant minska resursanvändning och minska klimatpåverkan från måleribranschen.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Victor Schöön
Organisation
Schööns Måleri Aktiebolag
Projekttid
2022-09-01 till 2023-09-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Utveckling och implementering av resurs- och klimatsnåla måleritjänster – Framtidens Måleri

Mer om projektet

Presentation på RE:Sourcedagen 23 maj 2023

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

Kan reparationskit få hyresgäster att göra rätt från början?

Artikel om projektet

Kontakt

Bild för artikel Victor Schöön

Victor Schöön

projektledare, Schööns Måleri Aktiebolag

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här