Utveckling och implementering av resurs- och klimatsnåla måleritjänster – Framtidens Måleri

Projektet kommer att utveckla, implementera en måleri- och ytbehandlingstjänst som är resurs- och klimatsnål jämfört med traditionella måleritjänster. Genom projektet ska omställningen från resursintensivt till resurseffektivt måleriutförande accelereras och skala upp till hela branschen. Arbetet kommer att utföras tillsammans med viktiga aktörer i hela värdekedjan. Renoveringsbehov och nybyggnation av fastigheter ökar för varje år. Antal ytskikt som ska behandlas ökar oberoende om en fastighet renoveras, återbrukas eller nyproduceras. Måleribranschen står uppskattningsvis för ca 15 000 ton CO2 årligen. En uppskalning och utrullning av Framtidens Måleri har stora möjligheter att signifikant minska resursanvändning och minska klimatpåverkan från måleribranschen.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Emma Nilsson
Organisation
Godsinlösen AB
Projekttid
2022-09-01 till 2023-09-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Utveckling och implementering av resurs- och klimatsnåla måleritjänster – Framtidens Måleri

Slutrapport

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

Utveckling och implementering av lösningar som bidrar till hållbara ytor över tid

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Presentation på RE:Sourcedagen 23 maj 2023

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

Kan reparationskit få hyresgäster att göra rätt från början?

Artikel om projektet

Kontakt

Emma Nilsson

projektledare, Godsinlösen AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här