System för tillverkning av lättfyllnadsmassa av kompositmaterial från vindkraftsvingar och tillverkningsspill

Projektet syftar till att undersöka de tekniska, miljö- och affärsmässiga förutsättningarna för en lättfyllnadsmassa ämnad för byggindustrin baserad på uttjänta vindkraftsvingar och tillverkningsspill från nytillverkning av vindkraftsvingar. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial eftersom det adresserar en restfraktion som idag ofta går till deponi eller förbränning och tar tillvara detta material i en ny tillämpning.

Bygg och infrastruktur Komposit Återvinning

Projektledare
Mats Torring
Organisation
RePur AB
Projekttid
2020-11-02 till 2021-05-21
Status
Avslutat
Bild för artikel System för tillverkning av lättfyllnadsmassa av kompositmaterial från vindkraftsvingar och tillverkningsspill

Kontakt

Mats Torring

Projektledare, Stena Recycling

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här