Remometer – Mäta EEE tillverkares potential för återtillverkning

Projektet syftar till att utveckla ett beslutsverktyg för hur återtillverkning av elprodukter kan bli en nyckel i tillverkande företags affärsmodell. Beslutsverktyget ("Remometer") ska kunna mäta potentiella ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar och nackdelar med återtillverkning. I projektet studeras Husqvarna ABs initiering av återtillverkning av robotgräsklippare. Energimyndigheten bedömer att projektets lösningsförslag har potential för en mer effektiv materialanvändning, eftersom tillverkaren redan på design-stadiet kan ges ökat medvetande om materialval.

Affärsmodeller Elektronik

Projektledare
Jelena Kurilova-Palisaitiene
Organisation
Linköpings Universitet
Projekttid
2020-02-03 till 2021-07-01
Status
Avslutat
Bild för artikel Remometer – Mäta EEE tillverkares potential för återtillverkning

Slutrapport

Mer om projektet

Kontakt

Jelena Kurilova-Palisaitiene

Projektledare, Linköpings Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här