Miljödifferentierad producentansvarstaxa – Fallstudie elektronik

Projektet syftar till att utvärdera effekterna av att införa miljödifferentierade avgifter inom producentansvarssystem för olika typer av produktgrupper, med särskilt fokus på elektronikprodukter. Om det visar sig att differentierade avgifter är ett framgångsrikt sätt att öka återvinningsbarheten kommer detta att gynna utvecklingen av mer hållbara produkter och innovativa producentansvarssystem.

Elektronik Policy

Projektledare
Åsa Stenmarck
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2017-02-01 till 2018-03-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Miljödifferentierad producentansvarstaxa – Fallstudie elektronik

Mer om projektet

Bild för artikel Åsa Stenmarck

Åsa Stenmarck

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här