ReMat – Utveckling av affärsmodell och teknisk plattform för ökad lokal materialförädling inom svensk bildemontering

Projektet är ett förprojekt som syftar till att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell och att identifiera en konceptuell teknikplattform vid svensk bildemontering, som möjliggör en ökad andel lokal förädling av material för återvinning. Detta förprojekt lägger särskilt stor vikt vid att undersöka materialtypen plast, för att om målet på 95% materialåtervinningsgrad ska nås i enlighet med producentansvaret för bilar, behöver plast separeras från karossen innan fragmenteringen. Det sker inte i dagsläget eftersom det inte är lönsamt. Det finns hög potential inom området och om projektet lyckas kan det på sikt bidra till cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering.

Affärsmodeller Återvinning

Projektledare
Kristoffer Gramnaes
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-13
Status
Avslutat

Slutrapport

ReMat-materialförädling inom svensk bildemontering

ReMat-materialförädling inom svensk bildemontering

Långsiktigt hållbar affärsmodell och att identifiering av en konceptuell teknikplattform vid svensk bildemontering, som möjliggör en ökad andel lokal förädling av material för återvinning.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Jelena Kurilova-Palisaitiene

Projektledare, Linköpings Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här