Ökad användning av återvunnet aluminium för smidda produkter

Projektet syftar till att öka användningen av återvunnen aluminium genom att minska risken att aluminiumskrotets kvalitet nedvärderas. Därmed förväntas aluminiumskrot från kasserade produkter kunna användas även för tillverkning där höga krav ställs på aluminiumet.

Återvinning

Projektledare
Tomas Liljenfors
Organisation
Bryne AB
Projekttid
2020-02-03 till 2021-12-17
Status
Avslutat

Kontakt

Tomas Liljenfors

Projektledare, Bryne