Innovativ tjänst för ökad återanvändning av böcker

Projektet syftar till att öka återanvändningen av fysiska böcker genom en affärsmodell som flyttar intäktsfokus från den första användaren till en kedja av användare. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning genom att skapa en affärsmodell som dels genererar ett värde till producenten, i detta fall förläggare och författare, från flera användarcykler, dels skapar ett mervärde i själva produkten, boken, genom information om vart den befinner sig samt var och hos vem den har varit.

Affärsmodeller Återbruk

Projektledare
Staffan Davidsson
Organisation
reink AB
Projekttid
2021-09-06 till 2022-10-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Innovativ tjänst för ökad återanvändning av böcker

Kontakt

Staffan Davidsson

Projektledare, Reink

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här