Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET

Syftet med förprojektet är att undersöka möjligheten till att uppgradera förpackningar och industrispill av PET med hjälp av reaktiv extrudering. Uppgraderat material kommer att utvärderas som råvara för användning i ett flertal applikationer; skumning, fibertillverkning, folieextrudering och formsprutning. Ett lyckat projekt skulle potentiellt kunna öka återvinningen av PET-material. Resultaten kommer ge värdefull information om potentialen med reaktiv extrudering för denna typ av material och ligga till grunden för eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.

Plast Återvinning

Projektledare
Henrik Oxfall
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Reaktiv extrudering för återvinning av PET

Reaktiv extrudering för återvinning av PET

Syftet med förprojektet är att undersöka möjligheten till att uppgradera förpackningar och industrispill av PET med hjälp av reaktiv extrudering.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Henrik Oxfall

Projektledare, Swerea IVF

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här