BHET monomer produktion baserad på PET förpackningar

Projektets syfte är att förbereda etablering av en anläggning på 10kTon per år för produktion av monomeren och kemikalien bishydroxyetylterelftalat (BHET) som använder PET plast från sorterade förpackningar som råvara. PET från sorteringsanläggningar i Skandinavien kommer att användas cirkulärt genom att bli en ny produkt. Genom projektets experiment för uppskalning, iterativa processimuleringar och miljöpåverkansberäkningar med LCA, kommer en process med lägsta möjliga utsläpp av växthusgaser att föreslås. En anläggning enligt beskrivning ovan kommer släppa ut cirka 40% av mängden GHG som idag genereras genom förbränning av PET förpackningar. Utvecklingen av applikationer för BHET inom mjukgörare, i bindemedel för färg och lack samt som råvara för ny PET bidrar till marknadsutveckling och den efterfrågan som krävs för att finansiera en industrialisering. Resultaten från minimering av klimatavtryck samt marknadsutveckling resulterar i en plan för industrialisering

Plast

Projektledare
Karin Lindqvist
Organisation
RISE IVF AB
Projekttid
2022-08-15 till 2024-08-15
Status
Pågående
Bild för artikel BHET monomer produktion baserad på PET förpackningar

Mer om projektet

Kontakt

Karin Lindqvist

Projektledare, RISE IVF AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här