INÅMAT: Incitament för återvunnet material

Projektet syftar till att analysera hur en möjlig ny distinktion avseende klassning av råvaror i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) skulle påverka materialåtervinningen. Distinktionen innebär att råvaror kan klassas som primära fossila, återvunna fossila eller biobaserade råvaror. I tre fallstudier studeras ekonomiska och miljömässiga systemeffekter av den möjliga förändringen. Projektet gynnar området resurs- och avfallshantering i sin helhet.

Policy Återvinning

Projektledare
Marianne Gyllenhammar
Organisation
Stena Recycling International AB
Projekttid
2016-10-24 till 2017-04-24
Status
Avslutat
Bild för artikel INÅMAT: Incitament för återvunnet material

Slutrapport

INÅMAT: Incitament för återvunnet material

INÅMAT: Incitament för återvunnet material

Hur skulle en ny distinktion avseende klassning av råvaror i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) påverka materialåtervinningen?

Ladda ner rapporten

Kontakt

Marianne Gyllenhammar

Projektledare, Stena Recycling

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här