Myndighetssamverkan för ökad återvinning och resurseffektivitet

Projektet syftar till att skapa en effektiv myndighetssamverkan som bidrar till att tydliggöra utvecklingsbehov och förenkla implementeringen av innovationer inom RE:Sources innovationsområde - resurs- och avfallshantering. Det finns i dag ett behov av en effektivare samordning av de myndigheter som är verksamma inom RE:Sources innovationsområde. Detta för att de innovationer som tas fram under programmets genomförande ska få så stort genomslag som möjligt.

Återvinning

Projektledare
Evalena Blomqvist
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-05-30 till 2016-11-01
Status
Avslutat

Slutrapport

Myndighetssamverkan

Myndighetssamverkan

Projektet har resulterat i en tydligare bild av myndighetssamverkan inom innovationsområdet vilket möjliggör minskade hinder för att innovationer kan utvecklas och implementeras.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Evalena Blomqvist

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här