Resurseffektivt samhälle

Ett resurseffektiv samhälle är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar. Projektet syftar till att ta fram strategiska underlag för att leda och utveckla RE:Source verksamhet. Detta projekt har för avsikt att sammanställa kunskap och erfarenheter och därigenom identifiera kunskapsbehov. Genom det strategiska projektet vill RE:Source erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för utmaningen. Projektet är uppdelat på flera delprojekt: Delprojekt 2: Standardisering - för ökad svensk konkurrenskraft Delprojekt 3: Mätetal för hållbar resursanvändning

Projektledare
Hanna Ljungkvist Nordin
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2018-06-01 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här