Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner

Syftet med projektet är att överbrygga hinder och möjliggöra förstärkt användning av sekundära, återvunna råmaterial för anläggningsarbete och konstruktion utanför deponi, utan att riskera att lämna miljöproblem till efterkommande generationer . För att uppnå detta lyfts och belyses avgörande frågor kring regelverk, kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och logistik, snarare än – som tidigare har varit i fokus - teknisk lämplighet. Därutöver ska användarens perspektiv snarare än avfallsproducentens vara i fokus. Resultaten från projektet ska vara allmänt tillämpbara, men fokus kommer att ligga på två stora materialströmmar som kan fungera som prototyper för en cirkulär hantering av sekundära råmaterial: slaggrus/aska och krossad betong. Behov och möjligheter med att skapa en öppen tillgänglig informationstjänst som möjliggör ökad användning av sekundära råmaterial och biprodukter i allmänhet kommer också att utredas.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Martijn van Praagh
Organisation
ÅF Infrastructure AB
Projekttid
2018-06-01 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här