Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

Syftet med projektet är att göra en förstudie som ska ta fram underlag till en jämförande systemanalys mellan källsortering och mekanisk sortering av hushållsavfall från flerbostadshusområden. Projektet har potential att öka den högvärdiga återvinningen av materialresurser från hushållsavfall och därför bidra till hållbar cirkuläritet av materialresurser i samhället.

Projektledare
Johanna Nilsson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-08-25 till 2017-02-24
Status
Avslutat

Slutrapport

Systemstudie - mekanisk sortering & källsortering

Systemstudie - mekanisk sortering & källsortering

Projektet är en förstudie som tar fram underlag till en jämförande systemanalys mellan källsortering och mekanisk sortering av hushållsavfall från flerbostadshusområden.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Johanna Nilsson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här