Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall

Syftet med projektet är att generera kunskap om hur man kan styra aktiviteter och samordna aktörer i en försörjningskedja för att möjliggöra hög prestanda inom cirkulär användning, samt föreslå programaktiviteter som bidrar till utvecklingen av ett effektivt cirkulationssystem för hushålls- och verksamhetsavfall.

Policy

Projektledare
Linea Kjellsdotter Ivert
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2017-11-01 till 2018-10-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här