Circulins

Den globala plastindustrin är idag nästan helt linjär, eftersom mindre än 10 % av plasten återvinns globalt, vilket resulterar i en ständigt växande volym av förbrännt eller kasserat polymermaterial. Detta bidrar starkt till plastindustrins betydande negativa miljöpåverkan och övergången till en cirkulär och resurseffektiv plastindustri blir obligatorisk. Circulins är ett tillämpat forskningsprojekt som undersöker nya lösningar för att ta hand om plastavfall på ett resurseffektivt sätt, genom att enbart fokusera på oåtervinningsbart plastavfall. Konceptet bygger på en specifik insekt, Galleria mellonella, och tekniken som gör att den kan omvandla plast till proteiner, lipider och biogödsel. Mer specifikt fokuserar Circulins på omvandlingen av larver av G. mellonella och på karakteriseringen av de erhållna produkterna, för att erhålla högkvalitativa och näringsrika produkter för foder och ekologisk odling.

Plast

Projektledare
Nathalie Berezina
Organisation
NBTech AB
Projekttid
2022-08-15 till 2023-08-14
Status
Avslutat
Bild för artikel Circulins

Mer om projektet

Film om projektet (4 min)

Unik larv förvandlar plast till näring

Läs mer om projektet

Presentation från RE:Sourcedagen 23 maj 2023

Plastavfall blir till foder och växtnäring – med hjälp av en unik larv

Artikel i Grönt samhällsbyggande

Kontakt

Nathalie Feliksovna Berezina

projektledare, NBTech AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här