Insekter för fodersäkerhet och avfallshantering

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna för lagring och behandling av larver från svart soldatfluga för användning som djurfoder. Larverna kan odlas på organiskt avfall och därmed användas som ett verktyg för näringsåtervinning och avfallshantering. Odling av insektslarver för foderproduktion är testat i pilotskala men det saknas kunskap om lagring och omvandling till foder. I projektet utförs en kostnads-/nyttoanalys samt en hållbarhetsanalys av olika lagrings- och behandlingstekniker i syfte att föreslå hållbara och användbara lösningar.

Projektledare
Kamyar Mogodiniyai Kasmaei
Organisation
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid
2017-06-15 till 2018-03-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här