18 mars 2024

Konsultuppdrag för fallstudier och analys

RE:Source ska under 2024 genomföra ett projekt som sammanställer och kommunicerar hur ett urval av ledande företag i fyra centrala branscher arbetar för att bli mer resurseffektiva. Nu söker vi utförare till projektet.

RE:Source presenterade 2022 Circularity Gap Report Sweden, en analys av vilka resurser som används i Sverige och hur cirkulär den svenska ekonomin är. I rapporten lyftes sju olika områden som beskriver behov och önskemål i samhället. Detta projekt fokuserar på fyra av dem:
1. Bostäder och infrastruktur
2. Mobilitet
3. Tillverkade varor – inklusive textilier
4. Kommunikation baserad på Informations och Kommunikationsteknologi

Kartläggning och dokumentation

Den externa uppdragstagaren ska främst kartlägga och dokumentera hur ledande företag inom de fyra utvalda branscherna arbetar med att minska sin resursanvändning och vilka mätetal de använder.
Projektet ska resultera i en rapport och en presentation med fallstudier som på ett pedagogiskt och populärvetenskapligt vis besvarar följande frågor:

Del 1 – fallstudier och rekommendationer
• Hur arbetar de 1-3 företag, inom 4 utvalda branscher, som är ledande när det gäller att minska sin resursanvändning och vilka mätetal använder de?
• Vilka grundläggande strategier och mätetal bedömer de att de kommer att använda under de närmaste 5 åren? Vilka rekommendationer kan ges till andra företag i de aktuella branscherna och fungera som riktlinjer för respektive bransch samt generellt i näringslivet?

Del 2 – analys
• Vad skulle det innebära för Sveriges resursanvändning om dessa företags arbetssätt blev standard inom respektive bransch?
• Hur påverkas förutsättningarna för företagens arbete med resurseffektivisering av nya och kommande rapporteringskrav bl a från EU samt av standarder för CE?
• Hur står sig Sverige jämfört med andra länder när det gäller resursanvändning enligt i första hand nationella så kallade Circularity Gap Reports?
• Hur bör RE:Source gå vidare under 2024-27 baserat på projektets slutsatser?

Sista ansökningsdag är 30 april.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här