Utveckling och demonstrering av en ny resurseffektiv vattenreningsteknik

Projektet ska vidareutveckla en återanvändningsbar teknik för att rena vatten och kemikalier från kvicksilver. Innovationen kommer från forskning inom elektrokemi och ytfysik på Chalmers, och möjliggör att på ett nytt och resurseffektivt sätt ta bort kvicksilver från förorenade vatten och minska mängden kvicksilver i vårt kretslopp. Det finns ett stort behov av bättre reningsmetoder för avfalls- och processvatten inom industri, dricksvattenrening samt miljösanering. Detta för att dra ner på driftkostnader och klimatpåverkan genom att reducera energiförbrukning och avfallsgenerering, samt öka effekten vid rening av låga koncentrationer. I detta projektet ska en demonstrationsprototyp utvecklas och testas i industriell miljö. En implementeringsstudie ska genomföras för att ta fram underlag som kravspecifikation och processdesign för att på sikt kunna implementera tekniken i stor skala. Projektet kommer involvera behovsägare, leverantörer av befintliga reningssystem samt akademi.

Projektledare
Johan Björkquist
Organisation
ATIUM AB
Projekttid
2022-09-01 till 2024-10-31
Status
Pågående
Bild för artikel Utveckling och demonstrering av en ny resurseffektiv vattenreningsteknik

Kontakt

Johan Björkquist

projektledare, Atium AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här