Vattenreningsverk som resurshub: Sahara-processen möjliggör cirkularitet genom att maximera återvinningen av järnbaserade fällningskemikalier, fosfor och silkatsand

Att använda resurser säkert och effektivt kommer vara centralt i övergången till en cirkulär ekonomi. Slam som erhålls efter vattenrening innehåller värdefulla resurser (fosfor, järn, aluminium etc.) som idag tyvärr inte utnyttjasförloras till deponering. Genom förbränning av detta slam kan patogener och organiska föroreningar effektivt avlägsnas, mängden avfall som deponeras minskas och kvar blir en koncentrerad aska. Det här projektet kommer undersöka en process vid namn Sahara som har syftet att maximera återvinningen av de värdefulla resurserna i slamaskan och samtidigt avgifta askan från tungmetaller. Sahara möjliggör fullständig återvinning av järn i form av koaguleringsmedel med hög renhet, ökar återvinningsgraden av andra grundämnen samt producerar en järnfri silikatsand. Sahara kan omdefiniera vattenreningssektorn och göra det möjligt för reningsverk att bli cirkulära resursnav samt minska växthusgasutsläppen.

Projektledare
Hanna Landbring
Organisation
EasyMining Services Sweden AB
Projekttid
2022-08-15 till 2024-08-15
Status
Pågående

Kontakt

Hanna Landbring

projektledare, EasyMining Services Sweden AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här